Služby ANIX

Smrť je neodeliteľnou súčasťou každého živého tvora a teda aj každého človeka.

Preto ak už došlo v rodine k úmrtiu, je nutné sa o telo zosnulého dôstojne postarať a rozlúčiť sa s ním.

Naša rodinná firma je tu pre pozostalých, ktorým zabezpečíme všetky služby, ktoré sú s týmto aktom  spojené.
Je možnosť výberu pohrebu klasickým spôsobom do hrobu, alebo spopolnením
v Krematóriu priamo v Nových Zámkoch.

V prvom rade ide o prevoz zosnulého na miesto výkonu pohrebného aktu.
Prevoz zabezpečujeme kdekoľvek na území SR, samozrejme aj do zahraničia a zo zahraničia.
Prevoz je zabezpečený vozidlom, ktoré je na to osobitne upravené a vyhovuje aj
legislatívnym požiadavkam

Doklady nutné na zabezpečenie dôstojného pohrebu,
či kremácie.
                  

-  List o prehliadke zosnulého a štatistické hlásenie o úmrtí
- OP zosnulého

- OP zástupcu pozostalých, ktorý obrad vybavuje


 Na žiadosť pozostalých môžeme zabezpečiť:
         

- odhlásenie zosnulého zo zdravotnej poisťovni
- odovzdanie OP na Polícii
- vyplnenie dokladov k Príspevku na pohreb vo výške 2.600 Sk

  Zabezpečíme:
-  vybavenie termínu pohrebného aktu
-  výber spôsobu pochovania – pohreb klasický, alebo spopolnením
-  k obradu odbornú úpravu  telesných  pozostatkov zosnulého
-  výber hrobového miesta
-  v prípade klasického pochovávania výkop hrobu a jeho úpravu po obrade
-  v prípade žiarového pohrebu  ponuka základnej  urny a výber z ponuky    ozdobných urien
-  výber truhly s doplnkami z ponuky, alebo možnosť výroby podľa želania pozostalých
-  výber zo živých kvetov a umelých
-  výber z ponuky vencov, ale aj možnosť výroby podľa želania pozostalých
-  výber stúh a všetkých doplnkov
-  výber Smútočných oznámení – parte zo Vzorkovníka
- Obradnú sálu pre občansky, alebo cirkevný pohreb v Krematóriu
- odvoz kvetinových darov k hrobovému miestu
- výber hudby živej, či reprodukovanej
- výber miesta a kompletné zabezpečenie smútočnej hostiny- karu

  Ponuka kamenárských prác

-    široký výber pomníkov

  1. zakrytie hrobov rôznymi druhmi a tvarmi z prírodného a umelého kameňa
  2. návrh a realizácia pomníkov a kremačných tabúľ
  3. rakonštrukčné  a reštaurátorské práce na pomníkoch a hroboch 
  4. vyhotovenie betónových základov 

    Klientom, ktorí sa preukážu v minulosti nami poskytovanými pohrebnými službami, ponúkame výhodné zľavy na kamenárské práce !!

Ponuka doplnkov a prác

- široký výber svietnikov a váz + montáž
- opaxidové tabule
- dosekávanie dätumov, striebrenie a zlatenie

TOPlist